AQUA AEROBIC – LEGIONOWO -PIASKI -PIASKOWA 1A

PONIEDZIAŁKI 20.30-21.30 – prowadząca Marta Wilczyńska ( duży basen)

14.09.2020 – 16.11.2020

KOLEJNY CYKL ROZLICZENIOWY:

KARNET 10 ZAJĘĆ

KOSZT – 300ZŁ

zgłoszenia tylko mailowo: hasten@hasten.pl – każde zgłoszenie zostanie potwierdzone, wtedy można dokonać wpłaty na konto:

Fundacja Hasten

08 1140 2004 0000 3502 7850 1136

tytułem : imię, nazwisko – Aqua Aerobic

* na uregulowanie płatności jest 2 dni od zapisu

  • istnieje możliwość płatności w II ratach – prosimy przy zgłoszeniu o taką informację
  • w przypadku nieobecności max. 2 zajęcia można przenieść na kolejny cykl rozliczeniowy i płatność zostanie obniżona za kolejny okres
  • podczas trwania cyklu nie ma możliwości rezygnacji i zwrotu wpłaconej kwoty – dopuszczamy natomiast przepisanie karnetu na inną osobę 
  • przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania regulaminu
  • każdy uczestnik zajęć musi okazywać przed wejściem na zajęcia karnet wstępu

Regulamin zajęć:

HASTEN_regulamin AQUA AEROBIC