>>> Ostatnie miejsca na letnie półkolonie i obozy! <<<

Pływackie Mikołajki z Hasten 2021

Kochani,

zbliża się grudzień, a to oznacza, że czas na nasze kolejne coroczne zawody dla małych i dużych pływaków – Pływackie Mikołajki z Hasten! W tym roku ta impreza będzie miała charakter nie tylko sportowy, ale także charytatywny! Podczas zawodów odbędzie się charytatywna zbiórka na turnusy rehabilitacyjne i ogólnorozwojowe dla 3-letniej Lenki Matysik. Dziewczynka cierpi na rzadkie schorzenie duplikacji i trisomii chromosomu 6p oraz zespół Axenfelda. Datki będą zbierane przez Hastenowych wolontariuszy do specjalnie oznaczonych puszek.

Tegoroczne zawody odbędą się 5.12.2021 na pływalni CRS Bielany przy ul. Lindego 20.

Program zawodów:

I część dla grup A-C
14.30 – weryfikacja zawodników kat. A-C
14.45 – wpuszczenie do szatni zawodników
15.00 – rozgrzewka wspólna na lądzie
15.15 – start zawodników na 25m dowolnie
16.15 – dekoracje

II część dla grup D-F i Open
16.00 – weryfikacja zawodników z grup D-F i Open
16.15 – wpuszczenie do szatni
16.30 – otwarcie zawodów
16.35 – rozgrzewka na lądzie
16.45 – rozgrzewka w wodzie
17.00 – start I serii

Kategorie wiekowe:
A. roczniki 2017-2016 wiek 4/5 lat,
B. roczniki 2015-2014 wiek 6/7 lat,
C. roczniki 2013-2012 wiek 8/9 lat,
D. roczniki 2011-2010 wiek 10/11 lat,
E. roczniki 2009-2008 wiek 12/13 lat,
F. roczniki 2007-2006 wiek 14/15 lat,
G. OPEN.

Konkurencje:

 1. 25 dow. – kat. A-C
 2. 50 dow. – kat. D-F i Open
 3. 50 grzb. – kat. D-F i Open
 4. 100 zm OPEN
 5. Sztafeta rodzinna 2x 25m (kat. Open)

W kategorii wiekowej A-C w czasie wyścigu można korzystać ze sprzętu pływackiego (makaron czy deska) i płynąć na brzuchu lub plecach. Na 50 dow. można płynąć w dowolny sposób (np. grzbietem bądź kraulem). W sztafecie rodzinnej drużynę tworzy 1 osoba dorosła (powyżej 18 r. ż) oraz dziecko (poniżej 18 r. ż.). Podczas sztafet w drugim bloku obowiązuje świąteczny strój dla każdego z uczestników sztafet! Po zakończeniu rywalizacji sztafetowej zostanie wyłonione również najlepsze przebranie.

Nagrody:
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom i medal uczestnictwa. Najlepsze trzy osoby na każdym dystansie w każdej kategorii otrzymują medale, dyplomy i nagrody rzeczowe (osobno kobiety, osobno mężczyźni). Trzy najlepsze sztafety rodzinne otrzymują puchary.

Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo startu wszyscy chętni, po spełnieniu następujących wymogów:

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i tym samym akceptacja regulaminu i oświadczenia o stanie zdrowia.
 • Poddanie się pomiarowi temperatury ciała przed przystąpieniem zmagań sportowych.
 • Dostosowanie się do zasad sanitarnych panujących na obiekcie sportowym w związku z panującą pandemią.

Zgłoszenia:
Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest rejestracja do 3.12.2020 do godz. 20.00 poprzez formularz: https://forms.gle/7J9LZzowM7L9TN5W6

Regulamin (link)

Dokument potwierdzający legalność zbiórki (link)

Czasy z tych zawodów będą uwzględniane w naszej tabeli rekordów, dlatego dajcie z siebie wszystko!

Organizatorzy:

 • Fundacja Hasten
 • Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany
 • Centrum Rekreacji i Sportu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany

 

Shopping Basket