OPIS POZIOMÓW GRUP:

H1:

Czas trwania zajęć: 30 min

Ilość dzieci: 10

Ilość instruktorów : 2

Opis: Nauka pływania przez zabawę to główny cel. Jednak wychodzimy z założenia , że dzieci pluskać się mogą z rodzicami – my kładziemy nacisk na rozwijanie zdolności motorycznych w wodzie i przyswajanie nowych umiejętności z prawdziwą przyjemnością. Zajęcia dla najmłodszych mają na celu pokonanie lęku przed wodą oraz oswajanie dzieci ze środowiskiem wodnym. Uczymy się chowania głowy, poprawnego oddychania, swobodnego leżenia oraz ruchów napędowych na plecach i brzuchu ze sprzętem a na kolejnym etapie bez. Po roku regularnej nauki dzieci zazwyczaj pływają już samodzielnie.

Docelowe umiejętności – zadania grupy:

 • adaptacja do środowiska wodnego
 • zanurzenie twarzy i całej głowy pod wodę
 • umiejętność swobodnego wydechu do wody
 • otwieranie oczu pod wodą
 • leżenie na brzuchu i na plecach z/bez przyboru
 • nurkowanie po przyrządy – zabawki
 • naprzemianstronna praca nóg na brzuchu i plecach z deską i makaronem
 • wykonywanie elementarnych poślizgów w pozycji na plecach i piersiach z/bez przyboru
 • skoki podstawowe
 • samodzielne przemieszczanie się w pozycji leżenia na piersiach z/bez przyboru
 • samodzielne przemieszczanie się w pozycji leżenia na grzbiecie z/bez przyboru

H2:

Wymagane umiejętności: brak lęku przed wodą, zanurzanie głowy, pływanie z makaronem/deską na plecach i na brzuchu

Czas trwania zajęć: 30 min

Ilość  dzieci: 9

Ilość instruktorów: 2

Opis: Dzieci pływają na plecach i brzuchu z przyborami. Doskonalą pracę nóg i nabyte umiejętności, uczą się nowych elementów.

Docelowe umiejętności – zadania grupy:

 • doskonalenie pracy nóg na plecach i brzuchu ze sprzętem
 • pływanie strzałką na brzuchu i na plecach dłuższych odcinków
 • pływanie kraulem na plecach i brzuchu
 • skoki do wody głębokiej na nogi

H3:

Wymagane umiejętności: brak

Czas trwania zajęć: 1h (15 min na lądzie, 45 min w wodzie)

Ilość dzieci : 9

Ilość instruktorów: 1 (2 przez pierwsze dwa miesiące)

Opis: Grupa dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem. Nauka pływania przeplatana jest elementami zabawy. Dzieci zaczynają pływać samodzielnie bez przyborów. Opanowują również podstawy stylu grzbietowego i kraula.

Docelowe umiejętności – zadania grupy:

 • adaptacja do środowiska wodnego
 • zanurzenie twarzy i całej głowy pod wodę
 • umiejętność swobodnego wydechu do wody
 • otwieranie oczu pod wodą
 • leżenie na brzuchu i na plecach z/bez przyboru
 • nurkowanie po przyrządy – zabawki
 • naprzemianstronna praca nóg na brzuchu i plecach z deską i makaronem
 • opanowanie poślizgu w pozycji na plecach i piersiach z różnym ułożeniem ramion z/bez przyboru
 • skoki podstawowe
 • pływanie strzałką na brzuchu i plecach
 • nauka pracy rąk w stylu grzbietowym i kraulowym

H4:

Wymagane umiejętności: samodzielne pływanie na plecach i brzuchu ,samodzielne skoki do wody głębokiej

Czas trwania zajęć: 1h (15 min na lądzie, 45 min w wodzie)

Ilość dzieci : 9

Ilość instruktorów: 1

Opis: Uczestnicy zajęć pracują nad doskonaleniem opanowanych umiejętności i nauką właściwej techniki pływackiej.

Docelowe umiejętności – zadania grupy:

 • doskonalenie techniki pływania grzbietem
 • koordynacja ruchów ramion do kraula na piersiach z oddechem z boku – ćwiczenia z deską
 • skoki do wody ze słupka startowego
 • nauka wślizgów do wody
 • wyławianie przedmioty z głębokiej wody
 • pływanie stylem grzbietowym
 • pływanie stylem kraulowym

H5:

Wymagane umiejętności: umiejętność pływania kraulem na piersiach i grzbiecie

Czas trwania zajęć: 1h (15 min na lądzie, 45 min w wodzie)

Ilość dzieci : 9

Ilość instruktorów: 1

Opis: Uczestniczy zajęć doskonalą pływanie odcinki kraulem na piersiach i plechach; poznają trzeci styl pływania – styl klasyczny (żabkę)

Docelowe umiejętności – zadania grupy:

 • pływanie kraulem na piersiach i plecach
 • nauka techniki pracy nóg do stylu klasycznego
 • koordynacja pracy ramion, nóg i oddechu do stylu klasycznego
 • pływanie stylem klasycznym
 • skok do wody ze słupka startowego na główkę
 • nurkowanie w dal (min 5 m)

H6:

Wymagane umiejętności: umiejętność pływania trzema stylami: grzbietowym, dowolnym i klasycznym.

ilości dzieci w grupie: 9 osób

Ilość instruktorów: 1

Czas trwania zajęć: 45 min

Opis: Grupa zaawansowana, która ma opanowane trzy style pływackie : grzbietowy, kraulowy, klasyczny. Uczestnicy zajęć uczą się ostatniego stylu jakim jest styl motylkowy (delfin).

Docelowe umiejętności – zadania grupy:

 • doskonalenie technik pływania styl grzbietowy, dowolny i klasyczny
 • praca nóg i ramion do stylu motylkowego
 • koordynacja pracy ramion, nóg i oddechu do stylu motylkowego
 • pływanie poprawnie stylem motylkowym
 • nawrót do stylu: dowolnego, grzbietowego, klasycznego i motylkowego – ćwiczenia
 • skok startowy ze słupka