Kategorie sukcesu nauki pływania z Hasten

Niezależnie od wieku i zdolności pływackich, po naszych zajęciach zdobędziesz nowe zdolności. Poznaj cele programowe poszczególnych poziomów i grup wiekowych.

Poziom H1 – przeznaczony dla dzieci 3-5 lat. Cele:

 1. samodzielne wejście do wody,
 2. zanurzenie twarzy/głowy pod wodę,
 3. wykonanie pięciu wydechów do wody zanurzając usta i nos,
 4. położenie głowy na wodzie w pozycji na grzbiecie ze sprzętem,
 5. samodzielne przepłynięcie 25 m nogami do kraula na piersiach ze sprzętem,
 6. samodzielne przepłynięcie 25 m nogami do kraula na grzbiecie ze sprzętem,
 7. skok do wody z murka z asekuracją.

Poziom H2 – przeznaczony dla dzieci 4-6 lat. Cele:

 1. samodzielne pływanie na plecach 10 m bez sprzętu,
 2. skok ze słupka z asekuracją lub bez,
 3. poprawna strzałka na brzuchu płynąc przy ścianie bez sprzętu,
 4. swobodnie przemieszczanie się po skrajnym torze bez sprzętu,
 5. wykonywanie zmiany pozycji brzuch – plecy z deską,
 6. wyłowienie sprzętu z głębokości metra przy pomocy kija zanurzonego w wodzie,
 7. przepłynięcie 50 m na nogach z deską na brzuchu bez zatrzymania (płynąc odpowiednią stroną toru),
 8. swobodne zanurzanie głowę wykonując poprawny wydech.

Poziom H3 – przeznaczony dla dzieci 6+. Cele:

 1. zanurzenie twarzy i całej głowy pod wodę,
 2. umiejętność swobodnego wydechu do wody,
 3. leżenie na brzuchu i na plecach z przyborami,
 4. leżenie na brzuchu i na plecach bez przyboru,
 5. nurkowanie po przyrządy – zabawki na głębokości 1,2m,
 6. przepłynięcie 25 m NN do kraula na piersiach ze sprzętem,
 7. przepłynięcie 25 m NN do kraula na grzbiecie ze sprzętem,
 8. opanowanie poślizgu w pozycji na plecach od murka bez przyborów,
 9. opanowanie poślizgu w pozycji na piersiach z deską,
 10. opanowanie poślizgu w pozycji na piersiach bez przyboru,
 11. skok do wody z kijkiem lub bez,
 12. wślizg do wody w strzałce (z pomocą lub bez),
 13. poprawna praca rąk w stylu grzbietowym z deską,
 14. poprawna praca rąk w stylu grzbietowym bez przyborów,
 15. poprawna praca rąk w stylu grzbietowym bez przyborów w pełnej koordynacji.

Poziom H3 – przeznaczony dla dzieci 7+. Cele:

 1. swobodne pływanie 50 m grzbietem,
 2. podstawowa praca nogami do delfina,
 3. przepłynięcie 25 m kraulem,
 4. samodzielny poślizg w strzałce na brzuchu,
 5. przepłynięcie 5 m pod wodą,
 6. wyławianie przedmiotów z dna basenu bez asekuracji,
 7. podstawowy skok na głowę z brzegu basenu,
 8. zmienianie pozycji ciała (brzuch – plecy w strzałce),
 9. poprawne wykonanie ćwiczeń na rozgrzewce, takich jak naprzemienna praca rąk do tyłu i do przodu.

Poziom H4 – przeznaczony dla dzieci  7+. Cele:

 1. pływanie w prawidłowej strzałce na plecach,
 2. pływanie w strzałce na brzuchu pod wodą (5 m),
 3. pływanie pełnym stylem grzbietowym (50 m),
 4. pływanie pełnym stylem dowolnym w pełnej koordynacji (25 m),
 5. płynne nabieranie oddechu w stylu dowolnym,
 6. opanowanie przewrotu w przód w wodzie (fikołek),
 7. podstawy skoku na główkę z brzegu,
 8. wyławianie przedmiotów z dna całego basenu,
 9. przepłynięcie 25 m nogami do stylu motylkowego w kijance,
 10. opanowanie pływania motylkiem bez oddechu (koordynacja!).

Poziom H5 – przeznaczony dla dzieci 7+. Cele:

 1. przepłynięcie 25 m stylem dowolnym w czasie poniżej 30 sekund,
 2. przepłynięcie 25 m stylem grzbietowym w czasie poniżej 30 sekund,
 3. przepłynięcie 200 m ciągiem wybranym stylem,
 4. umiejętność wykonania nawrotów koziołkowych z odbiciem od ściany,
 5. pływanie stylem klasycznym w pełnej koordynacji,
 6. przepłynięcie 5-10 m pod wodą w dowolny sposób,
 7. skok do wody ze słupka startowego na główkę ze strzałką pod wodą,
 8. przepłynięcie 25 m stylem motylkowym w pełnej koordynacji z oddechem.

Poziom H6/H7 – przeznaczony dla dzieci 7+. Cele:

 1. przepłynięcie jak największej odległości pod wodą – miejsce na datę i wynik,
 2. przepłynięcie jak najszybciej dowolnie 200 m bez zatrzymania – miejsce na datę i wynik,
 3. wykonanie prawidłowego nawrotu koziołkowego ze strzałką pod wodą,
 4. wykonanie prawidłowego skoku na główkę ze słupka,
 5. przepłynięcie jak najszybciej 25 m – miejsce na datę i wynik,
 6. przepłynięcie 100 m stylem zmiennym z nawrotami.

Poziom M1 (przeznaczony dla młodzieży 10-14 lat, poziom podstawowy). Cele:

 1. umiejętność swobodnego wydechu do wody,
 2. nurkowanie pod wodę,
 3. opanowanie samodzielnego poślizgu w pozycji na plecach,
 4. opanowanie poślizgu w pozycji na piersiach bez przyboru,
 5. samodzielny skok do wody,
 6. samodzielny wślizg do wody w strzałce na brzuchu,
 7. pływanie w prawidłowej strzałce na plecach,
 8. poprawna praca rąk w stylu grzbietowym bez przyborów,
 9. poprawna praca rąk w stylu dowolnym z deską,
 10. swobodne pływanie 50 m grzbietem,
 11. płynne nabieranie oddechu w stylu dowolnym,
 12. zmienianie pozycji ciała (brzuch – plecy w strzałce),

Poziom M2 (przeznaczony dla młodzieży 12-15 lat, poziom średniozaawansowany). Cele:

 1. pływanie stylem dowolnym w pełnej koordynacji (25 m),
 2. zmienianie pozycji ciała (brzuch – plecy w strzałce),
 3. opanowanie przewrotu w przód w wodzie (fikołek),
 4. podstawy skoku na główkę z brzegu,
 5. przepłynięcie 25 m nogami do stylu motylkowego w kijance,
 6. opanowanie pływania motylkiem bez oddechu (koordynacja!),
 7. przepłynięcie 5 m pod wodą w dowolny sposób,
 8. podstawy stylu klasycznego.

Poziom M3 (przeznaczony dla młodzieży 12-16 lat, poziom zaawansowany). Cele:

 1. przepłynięcie 25 m stylem dowolnym w czasie poniżej 20 sekund,
 2. przepłynięcie 25 m stylem grzbietowym w czasie poniżej 25 sekund,
 3. przepłynięcie 200 m ciągiem wybranym stylem,
 4. pływanie stylem klasycznym w pełnej koordynacji,
 5. przepłynięcie 25 m stylem motylkowym w pełnej koordynacji z oddechem,
 6. skok do wody ze słupka startowego na główkę ze strzałką pod wodą,
 7. przepłynięcie jak największej odległości pod wodą – miejsce na datę i wynik,
 8. wykonanie prawidłowego nawrotu koziołkowego ze strzałką pod wodą,
 9. wykonanie prawidłowego skoku na główkę ze słupka,
 10. przepłynięcie jak najszybciej 25 m – miejsce na datę i wynik,
 11. przepłynięcie 100 m stylem zmiennym z nawrotami.

Poziom D1 (przeznaczony dla dorosłych, poziom podstawowy). Cele:

 1. uczestnik zajęć jest oswojony z wodą (wykonuje odpowiednie wdechy i wydechy oraz zanurza całą głowę pod wodę),
 2. wykonanie poślizgu bez asekuracji z samodzielnym zatrzymaniem się,
 3. wykonanie meduzy z asekuracją lub bez na brzuchu (rozluźnienie się i utrzymanie odpowiedniej pozycji ciała),
 4. wykonanie meduzy z asekuracją lub bez na plecach (utrzymanie odpowiedniej pozycji ciała),
 5. wykonanie rotacji ciała w wodzie ze sprzętem (brzuch-plecy-brzuch),
 6. zatrzymanie się przy ścianie płynąc na plecach ze sprzętem lub bez,
 7. przepłynięcie 25 m NN kraul z deską przy linie,
 8. przepłynięcie 25 m NN grzbiet z deską przy linie,
 9. wykonanie podstawowych ćwiczeń do grzbietu*.

Poziom D2 (przeznaczony dla dorosłych, poziom średniozaawansowany). Cele:

 1. wykonanie podstawowego skoku na nogi z brzegu basenu,
 2. przepłynięcie 25 m stylem grzbietowym,
 3. poprawne wykonanie zmiany pozycji ciała bez sprzętu (brzuch-plecy)
 4. przepłynięcie 25 m kraulem,
 5. przepłynięcie 5 m pod wodą,
 6. poprawne wykonanie wdechu podczas pływania kraulem,
 7. wykonanie podstawowego nawrotu dotykając ściany.

Poziom D3 (przeznaczony dla dorosłych, poziom zaawansowany). Cele:

 1. przepłynięcie 100 m stylem zmiennym (prawidłowa technika),
 2. przepłynięcie 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 1’ – miejsce na datę i wynik,
 3. umiejętność pływania 5 m pod wodą w strzałce,
 4. umiejętność wykonania nawrotów koziołkowych z odbiciem od ściany i pływaniem pod wodą,
 5. prawidłowe wykonanie skoku na główkę.

Poziom D4 (przeznaczony dla dorosłych). Cele są ustalane z trenerem indywidualnie.