Kategorie sukcesu nauki pływania z Hasten

Poznaj charakterystyki poszczególnych poziomów

Nasze zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzimy z podziałem na wiek i poziom doświadczenia uczestników. W grupach H uczą się dzieci, w M – młodzież, zaś D jest przeznaczona dla dorosłych. Dodatkowo w każdej grupie wiekowej wprowadziliśmy kilka poziomów zaawansowania. Pozwala to na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, indywidualizację nauki, motywację, efektywność i równoważenie emocjonalne, a także sprzyja skuteczniejszej nauce pływania oraz buduje pozytywne doświadczenia uczniów, co może zachęcić ich do dalszego doskonalenia pływackich umiejętności.