>>> Zgarnij do 50% rabatu na zajęcia semestralne nauki i doskonalenia pływania! <<<

Academy of Hasten - test FMS dla pływaków 4

Testy FMS dla pływaków grupy PRO

Wraz z początkiem roku w grupach PRO wprowadziliśmy możliwość przeprowadzenia testu FMS dla naszych podopiecznych. Dzięki temu każdy uczestnik grupy PRO może zbadać ogólną sprawność organizmu oraz podatności na kontuzje.

Czym jest test FMS?

FMS jest oceną, która pozwala stwierdzić jak wygląda sprawność naszego organizmu. Sprawność to wypadkowa dwóch rzeczy: zakresu ruch we wszystkich stawach naszego ciała oraz siły mięśni w stosunku do masy ciała. Ten test pokazuje nam, czy nasze ciało działa symetrycznie: czy lewa i prawa strona funkcjonują w ten sam sposób. Oceniamy czy stawy pracują w pełnym zakresie ruchu oraz czy wzorzec ruchowy jest poprawny. Pozwala to na korekcję błędów oraz niweluje ryzyko odnoszenia kontuzji.

Test FMS polega na wykonaniu siedmiu aktywności fizycznych:

 • głęboki przysiad,
 • przejście przez płotek,
 • wypad w linii,
 • ruchomość kompleksu barkowego,
 • aktywny wyprost kończyny dolnej,
 • stabilizacja tułowia,
 • stabilizacja rotacyjna.

Każda z powyższych czynności jest oceniana w czterostopniowej skali (od 0 do 3 punktów), a noty są interpretowane w następujący sposób:

 • 0 pkt – ból w trakcie ruchu,
 • 1 pkt – pacjent jest niezdolny do wykonania zadania,
 • 2 pkt – zadanie jest możliwe do wykonania dzięki kompensacyjnym wzorcom ruchowym,
 • 3 pkt – prawidłowe wykonanie zadania.

Badany może więc zdobyć maksymalnie 21 punktów. Każde zadanie jest wykonywane trzykrotnie, a ocenie podlega próba z najlepszym wykonaniem technicznym. W przypadku testów bilateralnych (obustronnych) należy podać niższą wartość – podobnie jak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oceny. Wynik poniżej 14 punktów wskazuje na 50% ryzyko doznania urazu, który może wykluczyć z dalszych treningów. Warto wspomnieć, że przed wykonaniem testu FMS w przypadku każdej zdrowej osoby występuje 15% ryzyko doznania kontuzji w trakcie aktywności fizycznej. Podchodzić do testu można w każdym wieku. Nie ma także wymaganej częstotliwości przeprowadzania testu – można robić go co kilka-kilkanaście miesięcy.

Koszt testu FMS dla uczestników grupy PRO to 30 zł, zaś dla osób z zewnątrz – np. gości naszych uczestników – 69 zł.

Shopping Basket