, ,

Pamiętaj o rozgrzewce! 

Podejmując tematykę szeroko pojętej aktywności fizycznej, nie sposób ominąć tematu, który jest z nią nierozerwalnie związany, a mianowicie istoty i znaczenia rozgrzewki w treningu sportowym. Teoretycy sportu, trenerzy, instruktorzy oraz sami zawodnicy są zgodni, co do tego, że rozgrzewka jest niezbędnym elementem każdego treningu przyczyniającym się do zwiększenia jego efektywności. Ważne jest, abyśmy wszyscy (bez względu na poziom sportowy) znali i doceniali jej rolę w kontekście regularnie podejmowanej aktywności fizycznej oraz wiedzieli jakie są konsekwencje braku jej stosowania.   

Niestety w związku z pandemią musieliśmy zaprzestać wspólnych rozgrzewek na basenach przed wejściem do wody. Z tego powodu zalecamy skorzystać wcześniej z bezpłatnego treningu plenerowego lub w domu ze wspólnej rozgrzewki z trenerką Sonią, która w okresie kwarantanny przygotowała dla Was ponad 60 przykładów domowych treningów, angażujących całe ciało, które nie wymagają dodatkowego sprzętu. Dzięki temu będziecie silniejsi i sprawniejsi w wodzie!

Czym jestczemu ma służyć i jakie są jej części? 

W literaturze rozgrzewka definiowana jest jako Kompleksowy, logicznie powiązany ze sobą zestaw ćwiczeń ruchowych, poprzedzający trening właściwy lub start w zawodach. Ma na celu przygotowanie organizmu do efektywnego i bezpiecznego podjęcia wysiłku fizycznego. Adaptacja organizmu do podjęcia aktywności fizycznej polega na podniesieniu temperatury mięśni oraz przetorowaniu połączeń nerwowych. Pierwszy z czynników znacząco wpływa na właściwości kurczliwe i metaboliczne jednostek ruchowych a także na siłę, szybkość oraz wartości mocy maksymalnej. Drugi z kolei oznacza szybsze przewodzenie impulsów nerwowych, większą częstotliwość wyładowań w motoneuronach, szybszą transmisję informacji na synapsach nerwowo-nerwowych i nerwowo-mięśniowych, a w konsekwencji większą prędkość oraz siłę skracania się mięśnia.  

Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka powinna przygotować cały aparat ruchowy (mięśnie, więzadła, stawy) do wysiłku fizycznego, a także zwiększyć elastyczność tkanek (przede wszystkim mięśni, ścięgien i więzadeł) oraz zakresy ruchu w stawach (mobilność). Odpowiednio przeprowadzona rozgrzewka zwiększa przepływ krwi i przyspiesza reakcje metaboliczne. Większa częstotliwość skurczów serca sprzyja podwyższeniu gotowości do wysiłku fizycznego, efektem czego jest poprawa ekonomii wysiłku i zwiększenie przekazywania tlenu do mięśni (efekt Bohra).  

Dość skomplikowana naukowa definicja efektu Bohra mówi o tym, że obniżenie pH (wzrost stężenia jonów wodorowych towarzyszące aktywności ruchowej) sprzyja wiązaniu protonów wodoru przez hemoglobinę i dysocjacji tlenu, co zmniejsza jej powinowactwo i ułatwia oddawanie tlenu w tkankach. W praktyce oznacza to tyle, że zwiększa się poziom dwutlenku węgla i stężenia kwasu węglowego we krwi, możliwości transportu oraz zaopatrzenia mięśni w tlen, wskutek czego organizm zostaje lepiej natleniony, a jego gotowość do wykonywania wysiłku fizycznego jest znacznie większa. Stosowanie rozgrzewki zapobiega powstawaniu kontuzjom oraz stanowi aspekt profilaktyczny. 

Racjonalnie przeprowadzona rozgrzewka: 

 • zwiększa temperaturę mięśni o około 1-2 °C 
 • powoduje podwyższenie ciepłoty ciała do ok. 38,5-39,5°C, przy czym temperatura mięśni wzrasta stosunkowo szybko (podczas pierwszych 5 minut), natomiast ciała podwyższa się stopniowo w ciągu mniej więcej 15-30 minut 
 • podnosi aktywność enzymatyczną kluczowych szlaków metabolicznych,  
 • usprawnia transport jonów odpowiedzialnych za generowanie potencjałów czynnościowych oraz sprzężenia elektromechanicznego w mięśniach przez co podnosi moc maksymalną o mniej więcej 15-20%. 

Rekomenduje się, aby rozgrzewka trwała od 10 do 30 minut, przy czym jej długość i intensywność zależna jest m.in. od temperatury i wilgotności otoczenia, rodzaju ubioru ćwiczącego oraz zadań ruchowych zaplanowanych w części głównej treningu. Teoretycy i praktycy sportu najkorzystniejszą intensywność (mierzoną częstotliwością skurczów serca – HR) określają na poziomie 50-70% indywidualnych wartości maksymalnych dla tego parametru (HR max).  

Ważne jest, aby pamiętać, że rozgrzewka nie powinna doprowadzać do zmęczenia (np. poprzez zbyt dużą intensywność) ani obniżenia napięcia mięśniowego (np. poprzez rozciąganie statyczne). Specjaliści od treningu siły i mocy uważają, że na prawidłową rozgrzewkę doskonale nadają się ćwiczenia dynamiczne, angażujące mięśnie całego ciała, natomiast nie zaleca się stosowania rozciągania statycznego.  

Rozgrzewkę możemy podzielić na dwie części – ogólną i specjalistyczną. Pierwsza część rozgrzewki (ogólna) ma za zadanie podnieść ciepłotę ciała oraz zwiększyć zakresy ruchu w stawach. W tej części stosowany jest zazwyczaj wysiłek o charakterze tlenowym o niskiej intensywności (np. marsz, marszobieg, trucht, bieg, jazda na rowerze stacjonarnym, skakanie na skakance i inne ćwiczenia o ogólnym charakterze). Natomiast jej druga część (specjalistyczna) oparta jest o indywidualnie dobrane ćwiczenia z uwzględnieniem ruchów (zarówno w swojej strukturze jak i intensywności) zbliżonych do tych, które dominować będą w treningu właściwym. W tej części stosowane są elementy techniczne oraz różne formy ćwiczeń specjalistycznych. Ta część rozgrzewki ma pobudzić centralny układ nerwowy (usprawniając możliwości koordynacyjne) oraz hormonalny (który wraz z CUN kontroluje wszystkie funkcje zabezpieczające stabilizację funkcjonalną podczas wysiłku i utrzymuje homeostazę wewnątrzustrojową).  

Jakie są składniki dobrej, ogólnej i zapobiegawczej rozgrzewki? 

Na efektywność rozgrzewki mogę składać się takie komponenty, jak: 

 • zwinność, 
 • lekkie ćwiczenia biegowe, 
 • równowaga statyczna i dynamiczna, 
 • czynności związane z nerwową kontrolą czynności motorycznych, 
 • wzmocnienie obszarów, które mogą stanowić problem (w których mamy braki), 
 • dynamiczne ćwiczenia zwiększające elastyczność i mobilizację tkanek miękkich, 
 • trening plyometryczny (skocznościowy) wykorzystujący wcześniejsze dynamiczne rozciągnięcie mięśnia przed skurczem. 

Nowoczesne trendy i tendencje 

W ostatnim czasie często wykorzystywaną formą rozgrzewki, jest ta oparta o protokół RAMP. Jest to 4-fazowy system opracowany przez dr Ian Jeffreys’a i składa się z: 

 • Raise – wzrost / podniesienie temperatury ciała i tętna, 
 • Activate – aktywizacja kluczowych grup mięśniowych, 
 • Mobilise – mobilizacja oparta na aktywnym stretchingu, 
 • Potentiate – faza nasilenia intensywności.  

Rozgrzewka przeprowadzona tą metodą, nie powinna przekraczać 15 minut, co w obecnych czasach (ciągłego deficytu czasu wolnego) jest zdecydowanym jej atutem.  

 

Pamiętaj o tym, że każda aktywność fizyczna wymaga przemyślanej rozgrzewki, skoncentrowanej i ukierunkowanej na poszczególne partie ciała w taki sposób, aby dostosować ich funkcje i przygotować do podejmowanego przez Ciebie wysiłku! 

Opracowała: Aleksandra Nowacka 

 

,

Wady postawy stóp i kolan + proste ćwiczenia

Wady postawy mogą powodować wiele zaburzeń w funkcjonowaniu narządów i układów organizmu człowieka. Jak wiadomo pogarszają one warunki ciała, powodują większe zużycie energii, a także słabe samopoczucie, poczucie zmęczenia oraz zdenerwowanie.

Co prawda w rozwoju każdego człowieka spore znaczenie mają czynniki genetyczne, lecz nie tylko to ma wpływ na prawidłową postawę. Niekorzystnych czynników jest niezliczenie wiele, najistotniejszymi z nich jest jednak siedzący tryb życia, mała aktywność fizyczna oraz niezdrowe odżywianie. Od samego początku dzieci powinny być uczone odpowiednich nawyków związanych z prawidłową postawą. Przez pierwsze dwa lata ich życia opanowują pozycję pionową, a przez następne lata pracują nad wyrobieniem i utrzymaniem prawidłowej sylwetki. Podstawowym czynnikiem zapobiegania wadom postawy u dzieci jest stwarzanie im odpowiednich warunków rozwoju od najmłodszych lat. Do tych czynników zalicza się:

 • swobodę ruchu,
 • wszechstronność ruchu,
 • racjonalne odżywianie,
 • ochronę przez infekcjami,
 • uchronienie przed stresem.

 

Z jakimi wadami borykamy się najczęściej?

Co więcej poza wadami odcinka kręgosłupa, duża część społeczeństwa boryka się z wadami dotyczącymi kolan oraz stóp.

Najpopularniejsze jest jednak płaskostopie, czyli zniekształcenie stopy polegające na deformacji jej fizjologicznych sklepień, które powodują, że staje się ona po prostu płaska. Zdiagnozowanie płaskostopia jest bardzo proste – wystarczy porównać odcisk stopy. Na prawidłowym odcisku widoczny jest łuk, z kolei przy płaskostopiu prawie cała stopa dotyka podłoża, więc jej odcisk jest znacznie większy i płaski. Wyróżniane są dwa rodzaje płaskostopia: podłużne i poprzeczne. Wada podłużna jest wynikiem obniżenia łuku przyśrodkowego stopy, a przy wadzie poprzecznej obniżony jest łuk poprzeczny przedni stopy. Przyczyn tej dysfunkcji może być wiele, na przykład długotrwałe obciążanie stóp w jednej pozycji, nadwaga czy dobieranie niewłaściwego obuwia. Osoby z płaskostopiem często miewają przewlekłe stany zapalne więzadeł lub torebek stawowych oraz obrzęki, które utrudniają poruszanie się. Podobnie jak przy innych schorzeniach, również przy płaskostopiu występują przeciwwskazania, do których w szczególności należą: dźwiganie, długotrwałe stanie, zeskoki na twarde podłoże, gra w piłkę nożną, jazda na łyżwach czy rolkach.

W celu korelacji płaskostopia stosowana jest przede wszystkim gimnastyka stóp, a do najpopularniejszych ćwiczeń należą przede wszystkim:

 • podnoszenie stopami woreczków wypełnionych kaszą lub grochem,
 • chwytanie stopami różnych przedmiotów,
 • turlanie piłeczek stopami,
 • zawijanie dywanika stopami,
 • chodzenie na palcach,
 • zakreślanie stopami kółek w powietrzu zarówno do strony wewnętrznej jak i zewnętrznej w pozycji leżącej,
 • turlanie piłeczki stopą.

Jak zniwelować dolegliwości wad postawy?

Poprzez odpowiednie wykonywanie ćwiczeń istnieje możliwość zniwelowania schorzenia, jednak poprzez aktywność fizyczną, w tym przypadku należy wzmocnić cały układ mięśniowy oraz usunąć przykurcz mięśnia trójgłowego łydki. Natomiast jeśli chodzi o pływanie na płaskostopie najlepszy jest styl klasyczny, który angażuje mieście odpowiedzialne za prawidłowe ukształtowanie łuków stóp.

Kolejne wady dotyczą kolan, najczęściej rozróżnia się kolana koślawe oraz szpotawe. Pierwsza z niedoskonałości występuje w przypadku, gdy przy złączonych i wyprostowanych kolanach widoczny jest odstęp znajdujący się pomiędzy kostkami przyśrodkowymi. Predyspozycje do tej wady mają w szczególności dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym. Dodatkowo przy koślawości kolan dzieci mają tendencję do stawania w rozkroku, co zwiększa obciążenie wewnętrznych brzegów stóp. W tym przypadku prawidłowe kształtowanie się sklepienia stopy jest niemożliwe i w taki sposób dochodzi do płaskostopia. Ludzie, u których występuje koślawość kolan mają zazwyczaj osłabione mięśnie z grupy przywodzicieli i przykurczone mięśnie boczne uda. Główną zasadą w profilaktyce korekcji kolan koślawych jest maksymalne odciążenie stawów kolanowych. Ponadto bardzo istotne jest kształtowanie prawidłowych nawyków, jeśli chodzi o chodzenie i prawidłową postawę. W tym celu zaleca się jazdę na rowerze, wszelkie ćwiczenia w pozycji siadu skrzyżnego, ćwiczenia w piłką między kolanami oraz ćwiczenia skocznościowe. Z kolei, jeśli chodzi o pływanie najlepsze ćwiczenia to praca nóg do stylu grzbietowego oraz pełny styl dowolny. Natomiast stylu klastycznego nie powinno się stosować przy tej wadzie ze względu na ustawienie podudzi w odwiedzeniu, co niekorzystanie wpływa na prawidłowe ułożenie kolan.

Ostatnia z wad to kolana szpotawe, która polega na ustawieniu podudzia w przywiedzeniu do stawu kolanowego, gdzie kość udowa, piszczelowa i strzałkowa są wygięte na zewnątrz. Do najczęstszych powodów powstawania tej wady należy krzywica lub zbyt szybkie rozpoczęcie chodzenia. Jednym z najlepszych ćwiczeń na szpotawe kolana jest włożenie poduszki między kostki, a następnie ściągnięciu kolan taśmą lub gumą i napinanie mięśni pośladkowych. Inne przydatne ćwiczenia to na przykład:

 • siedzenie na ławce z woreczkiem między kolanami i próba wyprostowania nóg,
 • leżenie przodem z woreczkiem między stopami i unoszenie prostych nóg w górę,
 • unoszenie nogi zgiętej w kolanie w gorę i w skos przez przeciwną nogę,
 • leżenie przodem z próbą połączenia kolan poprzez napinanie mięśni pośladkowych,
 • stanie w pozycji półprzysiadu z jednoczesnym przybliżeniem kolan z naciskaniem dłońmi na boczne okolice kolan.

Ćwiczeń tego typu jest znacznie więcej, lecz wiadomo, że w przypadku kolan szpotawych nie powinno się jeździć na rowerze, siedzieć po turecku, podnosić większych ciężarów, a także według wielu źródeł pływać – chociaż z tym osobiście się nie zgadzam, bo styl klasyczny może być bardzo dobrze wykorzystany w korekcji kolan szpotawych.

 

Bardzo ważne, aby jednak zweryfikować swoje dolegliwości i skontaktować się z odpowiednim specjalistą: lekarzem rodzinnym, ortopedą albo fizjoterapeutą. Według jego zaleceń wykonywać ćwiczenia, a jeśli wśród nich znajdą się zajęcia na pływalni i odpowiednie ćwiczenia – my wiemy jak się nimi zająć.


Autorka:
NATALIA PAWLACZEK
 – – związana z pływaniem od prawie 20 lat. Bardzo utytułowana była zawodniczka Zrywu Opole, AZS AGH Kraków, AZS AWF Katowice . Wielokrotna mistrzyni Polski i rekordzistka Polski w stylu dowolnym. Reprezentantka kraju na arenie międzynarodowej. Absolwentka Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od pięciu lat pracująca jako instruktor oraz trener pływania z dziećmi jak i z dorosłymi.

Źródła:

Terlikowski R., Kaniewska K., Mirska A., Wady postawy, Uniwersytet Medyczny Białystok 2009.

Wilczyński J., Korekcja wad postawy człowieka, Wydawnictwo Ahthropos Starachowice 2005.

 

,

5 powodów, by nauczyć dziecko pływać

Trudno w to uwierzyć, ale korzyści płynące z umiejętności pływania są niezwykle ważne dla późniejszego rozwoju Twojego dziecka. Zdobyte umiejętności motoryczne oraz przetrwania(!) są kluczowe dla dobrego startu dziecka w dorosłość. Poznaj 5 kluczowych powodów, które według nas są istotne dla nauki pływania Twojego dziecka z Hasten, które koniecznie musisz rozważyć.

 

1. Dzieci nabywają poczucie siły sprawczej i kontroli sytuacji

Regularna nauka pływania buduje u dzieci poczucie sprawczości – to znaczy, że dziecko wierzy, że samodzielnie pokona trudności, które postawi przed nimi los. Przez całe swoje życie dzieci będą narażone na wiele okoliczności, w których będą musiały pływać: czy to na wyjeździe z przyjaciółmi, podczas wycieczki czy nawet na lekcjach pływania prowadzonych przez ich szkołę. Jeśli twoje dziecko jest wyposażone we wcześniejsze doświadczenia, będzie miało niezbędną pewność siebie i poczucie własnej wartości, aby się zaangażować i nie być wykluczonym ze wspólnej zabawy z rówieśnikami!

2. Pewność siebie w sytuacjach społecznych i podczas pokonywania wyzwań

Możesz jeszcze nie zdawać sobie sprawy z tego, jak wielką różnicę dostrzeżesz u swojego dziecka, gdy nauczy się pływać (lub gdy będzie doskonalić tę umiejętność). Pływanie daje niesamowitą pewność siebie – skoro dziecko potrafi sobie poradzić z przetrwaniem w wodzie, po wyjściu z niej to poczucie mocy dalej jest obecne w jego życiu. Dziecko samo zapewnia sobie poczucie bezpieczeństwa, a skoro w basenie musi radzić sobie samodzielnie, nabiera przekonania, że jest to możliwe również poza pływalnią. Lęk przed nieznanym, skrępowanie w relacjach międzyludzkich, wstyd przed popełnianiem błędów – w radzeniu sobie z takimi emocjami pomaga trening pływania i oswojenie z wodą!

3. Osiąganie celów staje się łatwiejsze również poza basenem

Na każdym treningu Twoje dziecko dostaje do wykonania szereg zadań, każde wymaga sprawności fizycznej i ciągłego skupienia. Trudność ćwiczeń dostosowana jest do poziomu i wieku dziecka, jednak zawsze rośnie zgodnie z jego rozwojem. Na basenie dziecko uczy się nie tylko poruszania w wodzie, ale rozwija też swoją determinację w dążeniu do osiągania celów i pokonywania nowych przeciwności, które tworzą trenerzy. W bezpiecznych warunkach Twoja pociecha zmaga się ze swoimi słabościami, by po wyjściu z basenu utwierdzać się w tym, że jej skuteczność dalej ma przełożenie na inne sfery życia. Przeświadczenie o skuteczności swoich działań, to kompetencja której pozazdrościć może nie jeden dorosły!

4. Integracja i odnajdywanie się w grupach

Hasten prowadzi swoje szkoły w całej Warszawie – od Bielan do Wilanowa, dzięki temu zawsze znajdziesz dogodne miejsce na to, aby zapisać dziecko do szkoły pływania. Dodatkowo mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania – nasz najmłodszy pływak ma 3 lata! Orgnizujemy również szereg mistrzostw i pikników w ciągu roku, by integrować swoich kluczowiczów i spędzać wspólnie czas również poza basenem. Dla Twojego dziecka to możliwość poznania nowych równieśników, przekraczanie barier wieku, zawiązywania nowych relacji i długoletnich przyjaźni, które przetrwają poza pływalnią. Realizowanie wspólnej pasji łączy dzieci jak nic innego!

5. Autorytety, pokora i odpowiedzialność

Trenerzy to Mistrzowie Polski, medaliści i pasjonaci Pływania, z genialnym podejściem do swoich podopiecznych. Zajęcia dopięte są na ostatni guzik, a autorski system motywacyjny sprawia, że dzieci nie mogą doczekać się kolejnych lekcji, a z każdych wychodzą w poczuciem osiągniętego sukcesu. W wodzie dzieci muszą słuchać się instrukcji trenera i wykonywać ćwiczenia, by podczas zajęć było bezpiecznie. Nie ma w wodzie miejsca na popisywanie się, agresję czy niebezpieczne zachowania. To uczy dzieci pokory do żywiołu z jakim się stykają, a dodatkowo pokazuje, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym pływakiem. 
 
Nasza szkoła wciąż się rozwija, dlatego otwieramy zajęcia na kolejnych pływalniach – tym razem jest to basen AWF Warszawa na ul. Marymonckiej 34. Dogodna lokalizacja, zadbany kompleks i profesjonalizm trenerów zapewniają komfortowe warunki nauki pływania dla najmłodszych i dojrzałych adeptów wodnych atrakcji.
 
Dzięki nauce pływania z Hasten spokojnie pojedziesz z całą rodziną na wakacje 🏝 nad jezioro lub morze i bez stresu spędzisz czas na plaży ☀️
💧 Każdy uczeń otrzymuje wyprawkę Hastenowicza – czepek, identyfikator ze smyczą i worek treningowy.
💧 Szybkie rezultaty, ciekawe i angażujące zajęcia,
💧 Profesjonalizm trenerów – Mistrzów Polski,
💧 Dogodna lokalizacja i zadbany kompleks,
💧 Dobre godziny zajęć, które dostosujesz do pracy i szkoły – gdy nie możesz, odrobisz zajęcia w innym terminie!
💧 Atrakcyjna cena, zniżki i wygodne raty (od 450 zł/ za semestr nauki)
 
Poznaj grafik zajęć, zapisz dziecko na semestr pływania i ciesz się rozwojem swojej pociechy. Sprawdź Academy of Hasten
,

Strój pływaka – czyli co warto spakować na basen?

 

IMG_2635

STRÓJ PŁYWAKA

Każdy wybierając się na zajęcia nauki pływania musi posiadać odpowiedni sprzęt. Co zatem wchodzi w skład sprzętu , które warto mieć ze sobą?

– strój kąpielowy – strój powinien być jednoczęściowy, przylegający, tak aby u Pań nie wywoływał dyskomfortu związanego z „latającym” biustem podczas pływania 😉

– slipki – na basen przychodzimy nie w spodenkach przeznaczonych na plażę, tylko w slipkach. Wskazówką jest również aby dobrze zawiązać sznurek i nie zapasać majtek pod pachy 😉

– czepek – czepek polecany to czepek silikonowy. Najbardziej trwały, chroniący nasze włosy, ew. uszy.

– okularki- bardzo ważna część „garderoby” pływaka. Okularki najlepiej przymierzyć w sklepie i dobrać indywidualnie do kształtu twarzy, rozstawienia oczu i rozmiaru nosa. Niektóre modele posiadają regulowane noski, co jest bardzo przydatne. Najważniejsze aby okulary przylegały do twarzy- nie było żadnych szparek, gdyż w wodzie będą nam przeciekały. Polecane okularki to tzw. „szwedki”. Wskazówka – okulary często parują – sposobem na to jest specjalny preparat do psikania bądź po prostu ślina ☺

– klapki – klapki ważne aby miały odpowiednią podeszwę, a by po mokrej niecce basenu nie rozjeżdżały nam się nogi

Wszystko można fajnie skompletować w Decathlonie. Dla bardziej wymagających gadżeciaży polecamy sklepy – sunbarrel.pl, swimshop.pl, h2oshop.pl

Sprzęt do pływania znajdziecie na większości basenów ☺

,

Wakacyjne kursy pływania ruszają już wkrótce!

pływalnia CSR Bielany na Conrada

Organizujemy intensywne kursy pływania trwające dwa tygodnie. Popołudniowe godziny rozpoczęcia zajęć. Zajęcia odbywają się na basenie przy ulicy Conrada 6 lub Lindego 20.

17:30 – przedszkolaki
18:00-18:45 – dzieci 7-12 lat
18:45 – 19:30 – dorośli

– 27.06 – 08.07 – basen przy ulicy Lindego 20

– 11.07 – 22.07 – basen przy ulicy Lindego 20

– 25.07 – 05.08 – basen przy ulicy Conrada 6

– 08.08 – 19.08 – basen przy ulicy Conrada 6

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki.

30 min – 3 – 6 latki: 180 zł + bilety wstępu

45 min – starsi/dorośli: 240 zł + bilety wstępu;

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY!

, ,

Dzień Dziecka z Hasten

,

8 porad, by pływać szybciej